Biroul nostru de avocatura are pe rolul instantelor mai multe procese colective prin care fostii studenti ai Universitatii Spiru Haret promotiile 2008, 2009, 2010 si chiar 2011 care nu si-au primit diplomele de licenta. Mai nou nici fostii absolventi ai anumitor facultati forma de invatamnt zi (forma la care nu existau probleme) nu au intrat in posesia diplomelor de licenta din cauza litigiului dintre Ministerul Educatiei si Spiru Haret.

Avantajul  proceselor colective il reprezinta onorariile si taxele de timbru mult mai mici achitate de  catre  studenti biroului de avocatura.

Inconveniente la procesele colective nu sunt. Doar volumul de munca al grefierului de sedinta creste, pentru judecator este acelasi lucru.

Faptul ca faceti parte dintr-un grup nu trebuie sa se intelega ca avocatul mandatat de intregul grup va reprezenta in intsnta pe fiecare persoana din grup independent de facultatea absolvita sau forma de invatamant. Deci fiecare student va fi “tratat” individual in functie de particularitatile cauzei – de ex.: lucreaza cu studii superioare sau nu; a fost disponibilizat; retrogradarea de pe post; refuzul primiri la un concurs pe post sau de gradatie; are diploma de licenta dar aceasta nu este recunoscuta etc.

Actele necesare pentru a demara aceasta actiune in instanta sunt in principal urmatoarele:

- copie carte de identitate absolvent;

- copie adeverinta care tine loc de diploma de licenta;

- copie de pe certificatul de casatorie (daca este cazul)

Si daca mai exista – copii de pe contractele de studii si chitantele de plata aferente anilor de studiu precum si orice alte raporturi avute cu universitatea.

Datorita biroului nostru, mai multi absolventi au intrat deja in posesia diplomelor de licenta. Vezi aici procese castigate.

www.decalex.ro
office@decalex.ro
deca_lex@yahoo.com
Tel. 0724417920